Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2017

Atencyjna
2887 698d
Atencyjna

June 04 2017

June 03 2017

4117 e350 500
Atencyjna
4282 ea1d 500
Reposted fromrol rol viasowaaa sowaaa
Atencyjna
6751 d0ac
Reposted fromkarahippie karahippie viasowaaa sowaaa

May 30 2017

Atencyjna
4051 bfb5 500
Reposted fromdzulajj dzulajj viatwice twice

May 29 2017

Atencyjna
Brak wymiany emocjonalnej z domownikami, brak inspiracji kulturalnych, głupie seriale, a potem ktoś się dziwi, że leży z ciężką depresją.
— Danuta Golec, psycholog - "Psychologia bez tajemnic. Nuda. W co się bawić?" [w:] "Wysokie obcasy"

May 21 2017

Atencyjna
Atencyjna
7498 4d8f 500
Iceland 
Atencyjna
Przeczytałem już tyle wielkich książek,
rozmawiałem z tyloma mądrymi ludźmi,
wiem już tak dużo,
że teraz,
mogę tylko
milczeć
— MROKI
Atencyjna
6135 456f
Reposted fromfelicka felicka viaChild-Rocking Child-Rocking
Atencyjna
9061 6ab3
Reposted fromheroes heroes viaChild-Rocking Child-Rocking
Atencyjna
Rozciągnęła wokół siebie granicę, której nikomu nie pozwala przekroczyć. Wielokrotnie ludzie podziwiają ją za to, co osiągnęła i co robi. Jaka jest. A ona widzi tylko to, czego nie udało się zrobić. Każdego dnia musi udowadniać sobie, że jest coś warta. Rozumiesz? Nie komuś, sobie!
— Agnieszka Płoszaj - "Czarodziejka"
Atencyjna
Nie mam już cierpliwości do pewnych rzeczy, nie dlatego, że stałam się arogancka, ale po prostu dlatego, że osiągnęłam taki punkt w moim życiu, gdzie nie chcę tracić więcej czasu na to, co mnie boli lub mnie nie zadowala. Nie mam cierpliwości do cynizmu, nadmiernego krytycyzmu i wymagań każdej natury. Straciłam wolę do zadowalania tych, którzy mnie nie lubią, do kochania tych, którzy mnie nie kochają i uśmiechać się do tych, którzy nie chcą uśmiechnąć się do mnie. Już nie spędzę ani minuty na tych, którzy chcą manipulować. Postanowiłam już nie współistnieć z udawaniem, hipokryzją, nieuczciwością i bałwochwalstwem. Nie toleruję selektywnej erudycji, ani arogancji akademickiej.
— José Micard Teixeir (słowa rozpowszechniła Meryl Streep)
Introverts don’t get lonely if they don’t socialize with a lot of people, but we do get lonely if we don’t have intimate interactions on a regular basis.
Sophia Dembling, The Introvert’s Way: Living a Quiet Life in a Noisy World  
(via fyp-psychology)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamefir mefir
Atencyjna
4869 8b35
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viamefir mefir
Atencyjna
8098 2e63
Reposted fromcalifornia-love california-love viamefir mefir
Atencyjna
5238 8fd3
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamefir mefir
Atencyjna
4037 bd30
Reposted fromsoSad soSad vialonelyheartsclub lonelyheartsclub
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl