Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 02 2017

Atencyjna
5130 494b
Reposted frompulperybka pulperybka viatwice twice
Atencyjna
9301 6021
Reposted fromdjLangley djLangley viaitcouldbeworse itcouldbeworse
Atencyjna
Człowiek zbiera to, co posiał. Tego wieczoru twoim żniwem jest samotność.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaitcouldbeworse itcouldbeworse
Atencyjna
6361 2b03 500
Reposted fromsatori satori vialanforme lanforme
5356 0563 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viasowaaa sowaaa

July 26 2017

Atencyjna
1576 1bd3
Reposted fromnyaako nyaako viamefir mefir
Atencyjna
5710 199c
Reposted fromdailylife dailylife viamefir mefir
Atencyjna
4653 4d43
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viamefir mefir
Atencyjna
5165 4323 500
Atencyjna
Atencyjna
Ludzie nie słuchają, po prostu czekają na swoją kolej do mówienia.
— Chuck Palahniuk

July 10 2017

Atencyjna
8484 348f 500
Reposted fromslodziak slodziak viasweetchocolate sweetchocolate
Atencyjna
Gdzieś, kiedyś wygrzebane. "Pięć maluchów, szósty w drodze" 
Reposted fromreksi0 reksi0 viasweetchocolate sweetchocolate
9987 83dc 500

July 06 2017

Atencyjna
9801 cf0b 500
7631 f693 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viasowaaa sowaaa

July 02 2017

Atencyjna

Tańczyłem z paroma przypadkowymi dziewczynami, a potem - z Tobą i przypadkowość skończyła się, bo przecież byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.

— Jeremi Przybora z listu do Osieckiej

June 27 2017

Atencyjna
4132 8444 500
Reposted fromwdychamspaliny wdychamspaliny viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl