Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 16 2017

Atencyjna
A jednak potrzeba mi twoich słów i trzeba twojej pamięci. Pamiętaj o mnie, dobrze? Może będę się mniej bała, może będę usypiała spokojniej...
— Halina Poświatowska
Atencyjna
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć.
— Magdalena Witkiewicz - Zamek z piasku
Atencyjna

November 13 2017

Atencyjna
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viamefir mefir
Atencyjna
Reposted fromFlau Flau viamefir mefir
2601 e2ab
Reposted fromclitoris clitoris viamefir mefir
5471 2013 500
Reposted fromdivi divi viaitcouldbeworse itcouldbeworse
Atencyjna
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir

August 02 2017

Atencyjna
5130 494b
Reposted frompulperybka pulperybka viatwice twice
Atencyjna
9301 6021
Reposted fromdjLangley djLangley viaitcouldbeworse itcouldbeworse
Atencyjna
Człowiek zbiera to, co posiał. Tego wieczoru twoim żniwem jest samotność.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaitcouldbeworse itcouldbeworse
Atencyjna
6361 2b03 500
Reposted fromsatori satori vialanforme lanforme
5356 0563 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viasowaaa sowaaa

July 26 2017

Atencyjna
1576 1bd3
Reposted fromnyaako nyaako viamefir mefir
Atencyjna
5710 199c
Reposted fromdailylife dailylife viamefir mefir
Atencyjna
4653 4d43
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viamefir mefir
Atencyjna
5165 4323 500
Atencyjna
Atencyjna
Ludzie nie słuchają, po prostu czekają na swoją kolej do mówienia.
— Chuck Palahniuk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl