Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 16 2017

Atencyjna
Atencyjna
3861 5a5e 500

Reposted fromyourtitle yourtitle viamefir mefir
6342 a78b 500
Reposted fromkulamin kulamin viamefir mefir
Atencyjna
Beksiński, fotografia (lata 50-te)
Reposted frommarfi marfi viatwice twice
Atencyjna
8414 2fdc
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viamefir mefir
Atencyjna
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viamefir mefir
Atencyjna
Pielęgnujcie przypadkową życzliwość i piękne czyny pozbawione sensu.   
— Mariusz Szczygieł - "Zrób sobie raj"
Atencyjna
0445 98ae 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamefir mefir
Atencyjna
4244 91d4
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie viamefir mefir
Atencyjna
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viamefir mefir
Atencyjna
1434 06f6
Reposted fromC10H12N2O C10H12N2O viaitcouldbeworse itcouldbeworse
Atencyjna
Czasami nie chodzi o to aby zmieniło się na lepsze. Najczęściej chodzi o to aby zmieniło się na cokolwiek. 
— Marek Hłasko
Atencyjna
A jednak potrzeba mi twoich słów i trzeba twojej pamięci. Pamiętaj o mnie, dobrze? Może będę się mniej bała, może będę usypiała spokojniej...
— Halina Poświatowska
Atencyjna
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć.
— Magdalena Witkiewicz - Zamek z piasku
Atencyjna

November 13 2017

Atencyjna
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viamefir mefir
Atencyjna
Reposted fromFlau Flau viamefir mefir
2601 e2ab
Reposted fromclitoris clitoris viamefir mefir
5471 2013 500
Reposted fromdivi divi viaitcouldbeworse itcouldbeworse
Atencyjna
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl